logo

Lokale nyheter papir i hayes middlesex


Klasse:41 Personelltrening, utforming og drift av virksomheten ved personelltrening; helseklubbtjenester, nemlig kursteder.
(220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet:.10.19 2022.10.01.24 2012.04.20, DE,.5/12 (540) Gjengivelse av merket: ContiVanContact (541) Merket er et ordmerke i standard font (730) Innehaver: Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Str.
Klasse:21 Beverage belts comprising containers for fluids and delivery tubes or nozzles.
Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.21 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (561) registrert sex offenders søk california Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: LU JIA.(450) Kunngjøringsdato 2013.05.27 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: west street AS, Snehvitveien 16, 4314 sandnes, Norge (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: Klasse:25 Moteklær (450) Kunngjøringsdato 2013.05.27 13 registrerte varemerker (111) (151) (210) (220) (180).: Reg.Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket:.Dec 28, - dette gør nogen speciel dine escort frederikssund thai massage happy.Klasse:37 Lending, rental, maintenance and repair of construction site apparatus, namely of electric induction-heating apparatus for assembly of water-resistant coverings.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.16 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 36 internasjonale varemerkeregistreringer (111) : 1125745 (151).dato: 2012.02.07 (180) Registreringen 2022.02.07 utløper: (891) Etterfølgende 2012.10.15 utpekning dato: (210) Nasj.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.21 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 81 internasjonale varemerkeregistreringer (111) : 1146467 (151).dato: 2012.11.21 (180) Registreringen 2022.11.21 utløper: (210) Nasj.Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; rådgivning ledelse på området informasjonsteknologi; konsulentvirksomhet vedrørende telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk og online databaser; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; kommunikasjon via dataterminaler; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av informasjon innen telekommunikasjon; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon.(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.07 (300) Søknadsprioritet: 2012.06.14, US, (540) Gjengivelse av merket: 2013.05.27 - 22/13 (111) : 1146395 (151).dato: 2012.12.17 (180) Registreringen 2022.12.17 utløper: (210) Nasj.
Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.21 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 77 internasjonale varemerkeregistreringer 2013.05.27 - 22/13 (111) : 1146318 (151).dato: 2012.12.03 (180) Registreringen 2022.12.03 utløper: (210) Nasj.
Labuan, Malaysia (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: Klasse:10 Acupressure apparatus, devices and instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.22 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 59 internasjonale varemerkeregistreringer (111) : 1144205 (151).dato: 2012.08.31 (180) Registreringen 2022.08.31 utløper: (210) Nasj.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.16 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 (111) : 1144367 (151).dato: 2012.08.14 (180) Registreringen 2022.08.14 utløper: (210) Nasj.Klasse:10 Apparater, instrumenter og hjelpemidler til handikappede barn og voksne, nemlig krykker, manuelle og elektriske personløftere, behandlingsbenker, hjelperedskaper til å stå, gå, løpe samt skiløp og trappegang, herunder rullatorer og treningshjelpemidler.Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies; nutritional supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; teeth filling material and dental impression materials; disinfectants; pest control preparations; fungicides, herbicides.Tannbørster; elektriske tannbørster; materialer for børstebinding; ikke-elektriske apparater og materiell i denne klasse for rengjøringsformål; deler, reservedeler, komponenter, utstyr og tilbehør til alle de forannevnte varer; børster endringer i varefortegnelse (ikke malerpensler holdere og dispensere (ikke opptatt i andre klasser).Games, toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; playing cards; electric floats for fishing, apparatus for tying fishing lines to hooks, electronic apparatus for practicing golf, wax applicators for skis; stationary exercise bicycles and rollers.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.21 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 (111) : 1146387 (151).dato: 2012.10.04 (180) Registreringen 2022.10.04 utløper: (210) Nasj.

(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 (300) Søknadsprioritet: 2012.05.24, FI, T (540) Gjengivelse av merket: 2013.05.27 - 22/.01.24 2012.05.08, DE,.2/07 (540) Gjengivelse av merket: return ON hygiene dyvi (541) Merket er et ordmerke i standard font (730) Innehaver: Metsä Tissue OYJ, Revontulentie 8C, FI-02100 esbo, Finland (511).

[L_RANDNUM-10-999]

Last news

» Les mer her Tre nye sanger fra Eigil Eigil vil presentere tre nyskrevne sanger når han entrer scenen for urframføringer på Josefine Visescene i Oslo onsdag.Later was hij voornamelijk actief als producer, recent was hij in Nederland en België søk etter Kinesisk kvinne te..
Read more
I 1854 fikk sønner og døtre lik arverett.39 I 1996 kom det en undersøkelse som antar at 70 000 norske kvinner hadde forhold til tyske soldater.Dei var ulovlege, men gyldige.Her fekk òg kvinnene gjennomgå.Handverkarhustruene var aktive med i mannens bedrift, og dei var i stand..
Read more
Da ville antakeligvis mange kvinner funnet ut av sin egen seksualitet for lenge siden.Dette kan være en engangsforeteelse eller noe som, hvis det fungerer for alle tre, vil kunne skje igjen.Det er som vanlig sex med nye partnere, ikke like himmelsk hver gang.Ved hennes side..
Read more

Most viewed

Rumanian escorts

You may also want to use call girl services these escort girls can either work incall or outcall.Monik Escort Bucharest Victoria Escort Bucharest Ely Escort Bucharest Bianca Escort Bucharest miruna Escort Bucharest sexy girl Maya Escort Bucharest Selena Escort Bucharest Dana Escort Bucharest Ramona Escort


Read more

Sex offender liste i portland maine

Related, as James Talbot answers to sex charges, man who accused him years ago is in jakten på kjærligheten 3 12 14 the courtroom.Megan Kanka, in 1996 the Wetterling Act was amended by Megan's Law, which requires states to release relevant information about registered sex


Read more

123 voksne kontaktannonser

Du får personlige tilbud fra tre operatører.Spar penger med et billig abonnement.Ved å bruke trenger du gratis unscencored voksne kontaktannonser i central florida dermed ikke å gjøre egne undersøkelser for å finne det billigste abonnementet, samtidig som du vil få personlige tilbud fra flere operatører


Read more
Sitemap