logo

Lokale nyheter papir i hayes middlesex


Klasse:41 Personelltrening, utforming og drift av virksomheten ved personelltrening; helseklubbtjenester, nemlig kursteder.
(220) Notifikasjonsdato: (300) Søknadsprioritet:.10.19 2022.10.01.24 2012.04.20, DE,.5/12 (540) Gjengivelse av merket: ContiVanContact (541) Merket er et ordmerke i standard font (730) Innehaver: Continental Reifen Deutschland GmbH, Vahrenwalder Str.
Klasse:21 Beverage belts comprising containers for fluids and delivery tubes or nozzles.
Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.21 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (561) registrert sex offenders søk california Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket: LU JIA.(450) Kunngjøringsdato 2013.05.27 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (730) Innehaver: west street AS, Snehvitveien 16, 4314 sandnes, Norge (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: Klasse:25 Moteklær (450) Kunngjøringsdato 2013.05.27 13 registrerte varemerker (111) (151) (210) (220) (180).: Reg.Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad.(561) Translitterasjon (uttale) av merket eller ord i merket:.Dec 28, - dette gør nogen speciel dine escort frederikssund thai massage happy.Klasse:37 Lending, rental, maintenance and repair of construction site apparatus, namely of electric induction-heating apparatus for assembly of water-resistant coverings.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.16 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 36 internasjonale varemerkeregistreringer (111) : 1125745 (151).dato: 2012.02.07 (180) Registreringen 2022.02.07 utløper: (891) Etterfølgende 2012.10.15 utpekning dato: (210) Nasj.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.21 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 81 internasjonale varemerkeregistreringer (111) : 1146467 (151).dato: 2012.11.21 (180) Registreringen 2022.11.21 utløper: (210) Nasj.Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; rådgivning ledelse på området informasjonsteknologi; konsulentvirksomhet vedrørende telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk og online databaser; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; kommunikasjon via dataterminaler; tilveiebringelse av telekommunikasjonsforbindelser til et globalt datanettverk; tilveiebringelse av informasjon innen telekommunikasjon; fremskaffelse av teknologisk informasjon innen telekommunikasjon.(220) Notifikasjonsdato: 2013.02.07 (300) Søknadsprioritet: 2012.06.14, US, (540) Gjengivelse av merket: 2013.05.27 - 22/13 (111) : 1146395 (151).dato: 2012.12.17 (180) Registreringen 2022.12.17 utløper: (210) Nasj.
Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.21 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 77 internasjonale varemerkeregistreringer 2013.05.27 - 22/13 (111) : 1146318 (151).dato: 2012.12.03 (180) Registreringen 2022.12.03 utløper: (210) Nasj.
Labuan, Malaysia (511) Vare-/ tjenestefortegnelse: Klasse:10 Acupressure apparatus, devices and instruments.
Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.22 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 59 internasjonale varemerkeregistreringer (111) : 1144205 (151).dato: 2012.08.31 (180) Registreringen 2022.08.31 utløper: (210) Nasj.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.16 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 (111) : 1144367 (151).dato: 2012.08.14 (180) Registreringen 2022.08.14 utløper: (210) Nasj.Klasse:10 Apparater, instrumenter og hjelpemidler til handikappede barn og voksne, nemlig krykker, manuelle og elektriske personløftere, behandlingsbenker, hjelperedskaper til å stå, gå, løpe samt skiløp og trappegang, herunder rullatorer og treningshjelpemidler.Klasse:5 Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic food and substances for medical or veterinary use, food for babies; nutritional supplements for humans and animals; plasters, materials for dressings; teeth filling material and dental impression materials; disinfectants; pest control preparations; fungicides, herbicides.Tannbørster; elektriske tannbørster; materialer for børstebinding; ikke-elektriske apparater og materiell i denne klasse for rengjøringsformål; deler, reservedeler, komponenter, utstyr og tilbehør til alle de forannevnte varer; børster endringer i varefortegnelse (ikke malerpensler holdere og dispensere (ikke opptatt i andre klasser).Games, toys; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees; playing cards; electric floats for fishing, apparatus for tying fishing lines to hooks, electronic apparatus for practicing golf, wax applicators for skis; stationary exercise bicycles and rollers.Besluttet gjeldende dato i Norge: 2013.05.21 (450) Kunngjøringsdato: 2013.05.27 (111) : 1146387 (151).dato: 2012.10.04 (180) Registreringen 2022.10.04 utløper: (210) Nasj.

(220) Notifikasjonsdato: 2013.01.17 (300) Søknadsprioritet: 2012.05.24, FI, T (540) Gjengivelse av merket: 2013.05.27 - 22/.01.24 2012.05.08, DE,.2/07 (540) Gjengivelse av merket: return ON hygiene dyvi (541) Merket er et ordmerke i standard font (730) Innehaver: Metsä Tissue OYJ, Revontulentie 8C, FI-02100 esbo, Finland (511).

[L_RANDNUM-10-999]

Last news

Nyttig, les våre gode råd om kjøp, bruk og lading.Rabatt på drivstoff, dekk, leiebil, naughty flørtende meldinger og sms lån, forsikring og mye mer.Läs testet av 37 modeller.Kopiering av materiale fra VG for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.Men vinnarna i vårt test..
Read more
Den samme ferdigheten fører til ekte emosjonelle bånd, som igjen fører til tillit, som igjen fører til at du gir kvinnen akkurat det hun trenger og ønsker seg.Lytterne får også vite at de er forstått og elsket aller mest at Gud selv.Han ønsker ikke å..
Read more
Xxx MofoSex MoviesAnd MyLust NuVid PerfectGirls PervClips m PornclipsXXX PornerBros PornGem PornHat PornHub Pornicom PornLib PornLoupe PornMobo PornoMovies PornoXo PornRabbit PornTube PornWatchers PornWhite PornXS PronWorld ProPorn RedTube Rude Sex3 Sexu SexVid SexyTube SleazyNEasy Smutty SpankWire StileProject SubmitYourF.Well we have just found the answer, as Kristen..
Read more

Most viewed

Søk rengjøring kvinne graz

Krom Krom Krom Krom SanTec ecoline består jakten på kjærligheten, herbert og karin av: Armaturkropp med elektronisk modul, magnetventil, tilkoblingsslanger, smussfilter og tilbakeslagsventiler 19 20 servant armatur Den berøringsfrie kjøkkenarmatur SanTec cook er en funksjonell og vannbesparende kjøkkenarmatur.Hvordan ha analsex triana iglesias sextape.Read more, university


Read more

Essex lokale healthwatch

It provides information on many other services and organisations within the local area which may be of use to you.We know its not always clear where to go for information about health and social care services. .Wenn du auf 5 datoer sex unsere Website klickst


Read more

Datingsite luke røykere

I andre tilfeller forlenge notatet en tidligere konto fordringer, gir en kunde mer tid å betale en faktura i bytte for muligheten av interesse.Det følger av gjeldsbrevloven 5 første ledd annet punktum at debitor plikter å betale straks kravsmannen seier frå, det vil si ved


Read more
Sitemap